Thư Hiên Dịch Trường - Thư Hiên Dịch Trường, một dự án CSR của DBA Interiors, là thư viện chuyên về triết học tại Sài Gòn. Ngoài ra, chúng tôi còn là nhà phát hành sách hỗ trợ dịch giả địa phương bằng cách cung cấp tài liệu phong phú và quy trình xuất bản chuyên nghiệp.

logo Thư Hiên Dịch Trường
"Books are like mirrors: if a fool looks in, you cannot expect a genius to look out." open me
popup

Số lượng:

Tổng tiền: