Deleuze and Guatari

Deleuze and Guatari

Ngày xuất bản: 30/10/2021 Nhà xuất bản: Thư Hiên Dịch Trường Tác giả: Ronald Bogue Người dịch: Nguyễn Sỹ Nguyên

GIỚI THIỆU SÁCH

Triết gia Gilles Deleuze và nhà tâm phân học, nhà hoạt động chính trị Félix Guattari thuộc hàng ngũ những khuôn mặt trí thức quan trọng nhất của thế hệ mình. Cuốn sách này là nghiên cứu đầu tiên bằng tiếng Anh về các công trình của họ, mang đến cho bạn đọc một tổng quan về tư tưởng của hai triết gia và ý nghĩa của nó đối với những vấn đề trung tâm của lý thuyết và phê bình văn học đương đại.

Từ “triết học về sự khác biệt” của Deleuze đến “triết học về sự ham muốn phân tích phân lập” của Deleuze và Guattari, nghiên cứu này lần theo những ý tưởng của cả hai tác giả trên khắp phạm vi rộng lớn của các chuyên ngành – từ tâm phân học và chính trị học Marxist đến ký hiệu học, mỹ học và ngôn ngữ học. Cuốn sách sẽ trình bày cho bạn là một triết học về sự trở thành đậm màu sắc Nietzsche, bổ sung và thách thức công trình của các lý thuyết gia Pháp như Derrida, Foucault và Lacan trong những cách thức khai mở và bất ngờ.

Với cách hành văn rõ ràng và dễ hiểu, Giáo sư Bogue giúp những người chuyên sâu và không chuyên sâu có thể tiếp cận các công trình chính: Nietzsche và triết học (Nietzsche and Philosophy) (1962), Khác biệt và tái diễn (Difference and Repetition) (1968) của Deleuze, và Phản-Oedipus (Anti-Oedipus) (1972) và Nghìn cao nguyên (A Thousand Plateaus) (1980) của Deleuze và Guattari. Bên cạnh việc làm rõ cấu trúc cơ bản của tư tưởng thường khó nắm bắt của Deleuze và Guattari cùng một loạt các thuật ngữ phức tạp và đôi khi rối rắm, nghiên cứu này cũng cho thấy lý thuyết đã ảnh hưởng lên sự thực hành phê phán trong các phân tích của hai ông về tiểu thuyết của Proust, Sacher-Masoch và Kafka như thế nào.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: