Ngôn ngữ, Chân lý và Logic

Ngôn ngữ, Chân lý và Logic

Ngày xuất bản: 30/10/2021 Nhà xuất bản: Thư Hiên Dịch Trường Tác giả: A. J. Ayer Người dịch: Huỳnh Duy Thanh

GIỚI THIỆU SÁCH

Ngôn ngữ, Chân lý và Logic (1936) là tác phẩm của Ayer về nghĩa, trong đó ông định nghĩa, giải thích và lập luận bênh vực nguyên lý kiểm chứng của chủ nghĩa thực chứng logic, đôi khi nó còn được gọi là tiêu chí có nghĩa hay tiêu chí về nghĩa. Ayer giải thích nguyên lý này có thể được áp dụng cho những vấn đề triết học như thế nào. Ngôn ngữ, Chân lý và Logic đã khiến bạn đọc trong giới Anh ngữ chú ý đến một số ý tưởng của Vienna Circle và những nhà duy nghiệm logic.

Trong một thời gian dài, tác phẩm này và tập tiểu luận Logical Positivism (cũng do Ayer biên tập) là hai kinh điển chính về Vienna Circle trong thế giới Anh ngữ. Quyển sách này trình bày một số ý tưởng cơ bản của phong trào triết học có ảnh hưởng nhất trong triết học Âu châu hiện đại. Không hiểu nó, bạn đọc khó lòng hiểu các phong trào chủ chốt trong triết lý khoa học của triết thống phân tích, cũng như không hiểu tại sao người ta nói triết lý khoa học là đặc sản của triết học phân tích. Tác phẩm này tuy ngắn nhưng chứa đựng những tư tưởng dẫn đạo của triết học thế kỉ 20.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: