Sự phát triển Triết học của tôi

Sự phát triển Triết học của tôi

Ngày xuất bản: 30/10/2021 Nhà xuất bản: Thư Hiên Dịch Trường Người dịch: Huỳnh Duy Thanh

Sự phát triểnTriết học của tôi (1959) là quyển tự truyện trí tuệ của Bertrand Russell, trong đó ông tóm tắt những niềm tin triết học của ông và giải thích chúng đã thay đổi như thế nào trong suốt cuộc đời ông.

 

Ông mô tả giai đoạn ông theo trường phái Hegel và viết các ghi chú triết lý khoa học theo quan điểm Hegelian. Sau đó ông bàn về cuộc cách mạng đã khiến ông từ bỏ chủ nghĩa duy tâm và theo đuổi môn logic toán nhờ vào những công trình của Giuseppe Peano. Sau hai chương bàn về Principia Mathematica (1910-1913), ông bàn về vấn đề tri giác được xử lý trong quyển Our Knowledge of the External World (1914).Trong chương nói về ‘Tác động của Wittgenstein’, Russell khảo sát những gì theo ông giờ đây phải được chấp nhận và những gì phải bị bác bỏ trong công trình của triết gia này. Ông nói về những thay đổi ở những lý thuyết trước đó do ảnh hưởng của quan điểm của William James cho rằng sự cảm giác về bản chất không mang tính quan hệ và không phải là một dạng tri thức. Trong chương giải thích thêm, ông cố gắng loại bỏ những hiểu nhầm và những bác bỏ với những lý thuyết của ông về quan hệ giữa sự tri giác và tri thức khoa học. Trong phần kết luận, ông bàn về một số bài của các triết gia Oxford hiện đại phê bình ông.

 

Sau khi dịch và xuất bản một số tác phẩm của Russell sang tiếng Việt, như Các vấn đề của triết học, Những tiểu luận triết học, Những điều tôi tin, Triết lí nguyên tử luận logic, chúng tôi tiếp tục công việc dịch các tác phẩm của Russell sang tiếng Việt. Hiện nay chưa có một tác phẩm nào giới thiệu tổng quát về triết học của Russell. Ai có thể giải thích triết học Russell tốt hơn chính Russell?

popup

Số lượng:

Tổng tiền: