Triết học Gadamer

Triết học Gadamer

Ngày xuất bản: 30/10/2021 Nhà xuất bản: Thư Hiên Dịch Trường Tác giả: Nguyễn Sỹ Nguyên Người dịch: Nguyễn Sỹ Nguyên

GIỚI THIỆU SÁCH

Các ý tưởng của triết gia Đức Hans-Georg Gadamer đã có nhiều ảnh hưởng vừa với tư cách là sự trình bày hiện đại hàng đầu về triết học thông diễn vừa là tác phẩm diễn giải các công trình của Heidegger, Plato, và Hegel. Tác phẩm này lần theo con đường tư tưởng của Gadamer. Lấy quyển Chân lý và phương pháp (1960) làm trục để diễn giải tư tưởng của Gadamer, Jean Grondin trình bày sáng sủa các chủ đề chính của tác phẩm này, như phương pháp, chủ nghĩa nhân bản, phán đoán thẩm mỹ, và tác phẩm lịch sử. Những bận tâm của Gadamer được đặt vào ngữ cảnh của những vấn đề triết học truyền thống, ông chứng minh, chẳng hạn, Gadamer vừa tiếp tục vừa chỉnh sửa đáng kể như thế nào vấn đề triết học vốn khởi đầu từ Descartes và đạt được những bước tiến thực sự thay vì chỉ đơn giản đi theo các xử lý của Heidegger về mối quan hệ giữa tư duy và ngôn ngữ. Bằng cách này, Grondin cho thấy các vấn đề của thông diễn học triết học là quan yếu như thế nào với những bận tâm hiện nay trong khoa học và lịch sử.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: